Ai ja, ek’s oek ma ‘n poet,
But I don’t have the guts to show it,
Inni ou dae, toe ek my gedigte in stukkies blaaier opgevou het,
Waar ek altyd daai free verse laat overflow het.

Jislaaikit, ek wou mos oek ‘n writer wies,
Waar ek my characters en storylines kies,
Miljoene stories in my kop, whatever you wish,
But nay, ek kon ma altyd poems beter uit dish.

En kyk hiesa, my Afrikaans Issi fancy ni,
My taal is ma Kaaps, en my speech issi so advanced ni,
Ja, eks tussen Engelse mense, met fancy vernacular,
Just to make them seem more spectacular.

Ek is manet ‘n Kaapse meisie, met een simpel doel,
En daais om ‘n poet te wies, en om mense lekke te laat voel.

Damique Roshni Lewis

Beautiful Poem written by Damique Lewis