• My hart is ‘n orgaan
 • Wat gevoelens saam baan
 • Na my liggaam pomp dit bloed
 • Want my brein se dus ‘n moet.
 • My hart voel gevoelens
 • Van mense se valse bybedoelings
 • Na my liggam stuur dit die feeling
 • Van mense se true intentional meaning
 • My hart need nou ‘n plaster
 • Soe veel dinge, cause net disaster
 • Twyfel of my hart weer positief sal klop
 • Of ek trane een vir een moet mop.

Done by: Lorimar Overmeyer