‘n Vrou in diens van die Here. ‘n Voorbeeldige en merkwaardige vrou wat haar lewe aan die uitbreiding van God se koningkryk

‘n Toonbeeld van God se genade. Die ure wat sy tot haar beskiking het, wend sy vrugbaar in diens van die Here aan. Iemand met besondere gawes. Sy benut haar gawes in diens van God, ‘n kragtige getuie en ‘n steunpilaar. Iemand wat slaggereed staan om iemand anders te help. ‘n Dienskneg wat God gehoorsaam, wat bereid is om te deel soos die weduwee wat haar laaste meel en olie gedeel het, deur dit sorg God dag na dag vir haar, God se genade is vir haar genoeg. ‘n Vrou, meer werd as edelstene. ‘n Knap vrou wat die Here dien, wat verdien om geprys te word.

‘n Ware inspirasie, met insig en integriteit getuig sy van God se grootheid. Wat gewillig is om liefde en lojaliteit so kwistig te gee aan mense wat dit nodig het, ‘n vrou van innerlike skoonheid, met blywende beskeidenheid en kalmte van gees 1Pet. 3:4 ‘n Vrou met Insig en takt, haar hande staan vir niks verkeerd nie. Spr. 17:27 Wie kennis het, kan spaarsaam met woorde wees. ‘n Vrou wat God gelies het, met menslike liefde kan sy ‘n geweldige verskil maak in krisis tye. Sy stel God eerste en gee ten alle tye erkenning aan Hom want sy onthou waarvandaan haar seeninge kom, Haar lewe word gekenmerk deur geloof, gebed en oorgawe aan God.

‘n Ambisieuse vrou, maar wat graag die heel beste vir haar kinders wil he. As beroeps vrou en as huisvrou is sy ‘n getuie vir die Here. ‘n Ma wat haar christelike plignougesat nakm. Sy leer haar kinders en ander om die Here se Woord life te he. Met die Bybel tot hulle beskiking en hulle te leer en te lei sal hulle nie verkeerd kan gaan nie. Sy vul haar lewe met die dinge wat sy vie die Here doen. Sy is bereid om deur Hom gebruik te word en omdat sy vriendskap en hartlikheid uitstraal, kry sy dit weer terug van ander.

‘n Nederige vrou wat kan se : Die Here is my Herder, Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei op die regte paaie… Ps 23.3 Hy gee my nuwe krag vir elke omstandigheid waarin sy haar bevind. Nederige christen vrou met ‘n ingeboude inisiatief, haar inspirasie en motivering en sekfs haar bekwaamheid kom van die Here. Sy doen met toewyding alles wat haar hande vind om te doen.

Pred.9.10 Sy is ‘n nuwe mense wat die goed heid van die Here besing. Sy wil haar dankbaarheid aan haar Verlosser uitleef. Sy wil haar blydskap in Christus aan almal bekend maak. ‘n Inskiklike vrou wat bereid is om op te offer al is dit haar laaste, ‘n daar van nederigheid ‘n christelike gawe wat leef volgens Fil.24 ‘n Vrou wat ‘n oog en hart het vir die nood van haar naaste.

Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koningkryk van die hemel, sy beskou dit as ‘n voorreg om afhanklik te voel aan haar Meester, omdat sy weet dat daar geen ander anker in die lewe is wat haar veiliger laat voel nie. Hy bring haar by waters waar daar vrede is. Hy is die anker ‘n lewe.

‘n Dierbare, deugsame vrou met deursettingsvermoe
‘n Karaktervolle vrou wat elke eienskap van die Vrug van die Gees openbaar .
‘n Onderwyseresin murg en been wat elke leerderdie toekoms instuur met ‘n persoonlike briefie van inspirasie vir die toekoms , om uit te styg bo hul omstandighede sodat hulle suksesvolle burgers kan wees.
‘n Kragtige gebedsmaat en leier wat nie skroom om ‘n ware getuienis te wees nie.

Dis my suster , vriendin , moeder , ouma , vertroueling en raadgewer !

Enige Haar Soort!

Felicity Price
Diane Perrang
Dianna Kloppers